Η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες εντός 2-3 εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της καταχώρισης της παραγγελίας τους, μέσω της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία, εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως άλλος τρόπος αποστολής με επιβάρυνση του πελάτη-χρήστη. Η Εταιρεία γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία. Ο παραλήπτης οφείλει να ευρίσκεται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων εντός του προσυμφωνημένου ωραρίου, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στις αποθήκες της Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας, και θα επακολουθεί συνεννόηση για την εκ νέου αποστολή, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο.

Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει:

  • Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση
  • Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών
  • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας
  • Σε δυσπρόσιτες περιοχές

Το κόστος παράδοσης των προϊόντων εντός της Ελληνικής Επικράτειας:

  • Για αγορές κάτω των 49€ (ευρώ) είναι 4€ (ευρώ) εντός και εκτός Αθηνών
  • Για αγορές άνω των 49€ (ευρώ) το κόστος αποστολής καλύπτεται από την Εταιρεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις αγορές από την www.revitalash.gr δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για πληρωμή με αντικαταβολή!